G020 - gastro set WSP zátka 1005

Sklad: 11 ks
Kod v bossu:
970026
Zobrazit menu