Kategorie vín

Víno bílé, víno červené

Je nejnižší z kategorie vín, pro které je podmínkou, aby hrozny použité pro výrobu dosáhly alespoň 11° cukernatosti dle °NM ( normovaného moštomeru)
Stolní víno se může označit i názvem "zemské víno" za předpokladu, že bylo vyrobeno z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní vína stanovné oblasti a dosáhly nejméně 14°NM.
Bílé víno, červené víno s výjimkou zemského vína vyrobeného na území ČR, nesmí uvádět ročník ani odrůdu.

Víno jakostní

Lze vyrábět z hroznů, které dosáhly minimálně 15°NM, rzlišujeme: víno jakostní odrůdové - musí obsahovat minimálně 85% hroznů uvedené odrůdy víno jakostní známkové - vzniká scelením dvou, nebo více vín podle určité receptury
Jakostní víno je označeno názvem vinařské oblasti a dovětkem odrůdové nebo známkové. Může obsahovat název odrůdy 85% podílem, nejvýše tří odrůd 15% podílem, názvem vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě.

Víno s přívlastkem

Kategorie vín nejvyšší kvality, třídí se na:

Kabinentní víno, víno vyrobené z vinných hroznů, které dosáhly cukernatosti nejméně 19°NM.
Pozdní sběr, víno vyrobené z vinných hroznů, které dosáhly cukernatosti nejméně 21°NM.
Výběr z hroznů, víno vyrobené z vinných hroznů, které dosáhly cukernatosti nejméně 24°NM.
Výběr z bobulí, víno vyrobené pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27°NM.
Výběr z cibéb, víno vyrobené z vybraných bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 32°NM.
Ledové víno, víno vyrobené z vinných hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7°C a nižších, v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmraženy a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27°NM.
Slámové víno, víno vyrobené z vinných hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců a získaný mošt vykazoval nejméně 27°NM.

Šumivé víno

Druh vína, ve kterém je rozpuštěn oxid uhličitý, který vzniká při kvašení, kdy se cukr mění na alkohol a oxid uhličitý. Při výrobě ostatních vín oxid uhličitý volně uniká. U šumivých vín je tomu zabráněno, že víno při druhotném kvašení kvasí v uzavřené láhvi. Dalším způsobem je výroba šumivých vín v uzavřeném tanku. Šumivé víno se vyrábí prvotním nebo druhotným kvašením vín. Šumivé víno může být označeno názvem vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno, zemí původu vína nebo vinných hroznů, jestliže jejich podíl pro výrobu vína činí nejméně 50%. Může být uveden název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85% z dané podoblasti. Názvem odrůdy, byl-li produkt získán nejméně z 85% z vinných hroznů dané odrůdy, nebo názvy nejvýše 3 odrůd, jestliže produkt obsahuje výlučně uvedené odrůdy. Jakostní šumivé víno,(sekt) se vyrábí prvotním nebo druhotným kvašením moštů a vín. Šumivé víno může být označeno názvem vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno, zemí původu vína nebo vinných hroznů, jestliže jejich podíl pro výrobu vína činí nejméně 50%. Může být uveden i název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85% z dané podoblasti. Názvem odrůdy, jestliže byl produkt získán nejméně z 85% z vinných horznů dané odrůdy, nebo názvy nejvýše 3 odrůd, jestliže produkt obsahuje výlučně uvedené odrůdy.

Perlivé víno

Vyrábí se z tuzemských vín bílých, červených nebo jakostních sycením oxidem uhličitým, musí vykazovat nejméně 9% objemových celkového obsahu alkoholu a nejméně 7% objemových skutečného obsahu alkoholu, přetlak v lahvi při teplotě 20°C musí být v rozsahu 0,1 až 0,25 MPa. Perlivé víno lze označit názvem "jakostní perlivé víno", které se varábí z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti a kde proběhla i výroba vína.

Likérové víno

Může být označeno názvem "jakostní likérové víno", vyrábí se z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti, sklizených ve stejné vinařské oblasti a kde proběhoa výroba vína.

Zobrazit menu