Myčka a plnička keg sudů

img-left:/storage/img/%size%/2379-1640-20130314_0923451.jpg:120:640:gallery-1img-left:/storage/img/%size%/2380-1641-20130314_092404.jpg:120:640:gallery-1img-left:/storage/img/%size%/2381-1642-qqv_xcys2mu4z6aylmlka0_rxp_qametperrcgukwip3p1omagec217nondqwaxjr-w477e.jpg:120:640:gallery-1

Společnost Pastra, s.r.o. zakoupila v roce 2012 jako první v ČR plnoautomatickou mycí a plnící linku na keg sudy. Tato technologie se řadí mezi nejmodernější zařízení v oboru stáčení vína. K nákupu stroje se společnost rozhodla na základě zvýšené poptávky po kvalitních sudových vínech.

Automatický mycí a plnící stroj na KEG sudy MV 41A

Automatický mycí a plnící stroj je automatické zařízení využívané k mytí keg sudů a poté k jejich plnění. Ke stroji je třeba kvalifikované obsluhy dohlížející na bezpečnost a kooperaci celého procesu. Obsluha současně vkládá na posuvný dopravník prázdné keg sudy otočené dnem vzhůru a směřující na první hlavu, kde probíhá odtlakování sudu se zbytkovým vypouštěním vína a výplach vodou.
V dalších třech fázích mytí probíhá výplach roztokem hydroxidu sodného a hydroxidu draselného o teplotě 65 0C, a následuje výplach horkou a studenou vodou, který zakončí mycí proces a keg sud přejíždí plynule na plnící hlavu. Po naplnění keg sudu vínem směřuje sud posuvným dopravníkem k obsluze, která jej složí na paletu a tím je celý proces mytí a plnění ukončen.

Informace k prodeji čepovaného a nebaleného vína od 1.1.2018

Vážení obchodní partneři,
rád bych Vám zde nyní přiblížil možnosti prodeje vína po novém roce, dle nového vinařského zákona.
Společnost Pastra, s.r.o. již od 1.4.2017 distribuuje a podporuje dvě varianty prodeje a to čepované víno a nebalené víno.

Čepované víno

Čepované víno je dle nového vinařského zákona víno, které se konečnému zákazníkovi načepuje z jednorázového obalu do objemu 20 litrů. SZPI v současné době uznává jako takový jednorázový obal pouze obal typu bag in box s jednorázovým uzávěrem typu VITOP.

Výhody:

 • stejný prodej přes stáčecí zařízení, které Vám zdarma upravíme k prodeji vína z bag in box
 • stabilní, kvalitní ošetřené víno s dlouhou dobou expirace
 • není vyžadováno vedení evidenčních knih
 • neplatíte zálohu za obal
 • neručíte za případné vady vína (odpovědnost je na tom, kdo víno zabalil)
 • lehká manipulace (váha kolem 21 kg včetně obalu)

Nevýhody:

 • v ceně vína je započítána cena jednorázového obalu

Nebalené víno

Nebalené víno je dle nového vinařského zákona víno, které je distribuováno v obalu, který není určen pro konečného zákazníka, tedy např. KEG sudu, kanystru atd. Společnost Pastra, s.r.o. Vám i po novém roce doveze víno v KEG sudu, nebo kanystru. Následně ho však musíte zabalit do obalu, který je určen pro konečného zákazníka, tedy do PET láhve.

Výhody:

 • v ceně vína není započítána cena jednorázového obalu

Nevýhody:

 • pro prodej vína z obalu, který není určen pro konečného zákazníka musíte mít status stáčírny
 • všechny stočené PET láhve musí být označeny údaji dle Vinařského zákona
 • víno nemůže být stočeno okamžitě na žádost zákazníka, ale s předstihem v režimu výroby
 • ručíte za případné vady vína (balíte víno do obalu pro konečného spotřebitele) (pokuta až 50 mil. Kč)
 • stáčírna musí být zkolaudována - hlavní je povolení od Hygienické stanice
 • stáčírna musí mít zpracovaný HACAP
 • stáčírna musí být registrována na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • stáčírna musí vést evidenční knihy zásob
 • stáčírna musí vést evidenci vinných nádob
 • stáčírna musí mít registraci na portálu farmáře (registrace na Ministerstvu zemědělství)
 • stáčírna musí podávat 1x ročně prohlášení o zásobách a 1x ročně prohlášení o produkci
 • stáčírna musí mít smlouvu s EKO-KOM (plní do obalů pro konečného zákazníka)

Za tým společnosti Pastra, s.r.o.
Pavel Straka - majitel společnosti


OK
Zobrazit menu